Wednesday, March 14, 2018

Spirydion Ostaszewski - konie polskie XIX w

Salvete Omnes,
[in Polish]
kontynuując z ostatniego wypisu, imć pan Spirydion Ostaszewski napisał i opublikował prace pt
Wiadomość o stadach Wołynia, Ukrainy, Pobereża i Podola, w Roczniki Gospodarstwa Krajowego, styczeń 1858.
Patriota, weteran powstańczy, stary ułan i kawalerzysta nie omieszkał także napisać  nieco na temat starodawnych koni polskich:

O Podolu w polskiej historii et kulturze
Valete!

Tuesday, March 13, 2018

Konie Polskie - stan z polowy XIX w

Juliusz Kossak, Mohort prezentujący stado księciu Józefowi

Salvete Omnes,
[in Polish]
i znów o koniu polskim, drogim duszy mej  a wyobraźni.
Ergo, zaczerpnijmy z bogactwa hipologicznych źródeł XIX-wiecznych, i przedmiotem będzie koń polski ukazany w pracy ukrainnego hipologa Spirydona lub Spirydiona Ostaszewskiego.
Na imci Spirydiona natrafiłem czytając dzieło hipologa XX-wiecznego Witolda Pruskiego pt Dwa wieki hodowli koni arabskich 91778-1978) i jej sukcesy w świecie, Warszawa 1983.
Dzisiaj można czytać prace pana Spirydiona poprzez Federacje Bibliotek Cyfrowych.
I przeglądając te prace natrafiłem na wzmianki o koniach polskich, dzisiaj zacytuje to co napisał w 1852 roku, a w następnym wypisie jego przemyślenia z okresu końca lat 1850tych w temacie konia polskiego.
      Imć pan Ostaszewski, w Miłośniku Koni, wydanym w Kijowie w 1852, tak pisze o koniach polskich polowy XIX wieku, głownie na Ukrainie, Podolu i Wołyniu, ale i w Wielkopolsce.

Juliusz Kossak, stadnina kresowa na stepie
 Opuściłem w tych fragmentach parę zdań na temat udziału koni angielskich w polskich hodowlach, głównie dlatego ze temat hodowli konia angielskiego w Polsce dla pana Ostaszewskiego był mocno problematyczny, wymagałby większego opisania. U Pruskiego dowiadujemy się o konflikcie miedzy specjalistami hodowli koni, bo jak pisze Pruski 9strona 43-45) przez 16 lat toczyła się arcymocna wymiana opinii miedzy panem Ostaszewski a dyrektorem stadniny cesarskiej w  Janowie Podlaskiem Filipem Eberhardem, zwolennikiem koni angielskich. Niestety nie czytałem odpowiedzi pana Ostaszewskiego z Tygodnika Petersburskiego, a jedynie pierwszy artykuł mości Eberharda z Rocznikow Gospodarstwa Krajowego, ergo mój wgląd w materie jest niepełny i pozostawiam temat wymiany nietkniętym większym detalem etc.
cdn

Valete!

Sunday, March 11, 2018

Kopia husarska - pare slow I
Salvete Omnes,
[in Polish]
Kopia husarska czyli kopia drążona zwana także 'drzewkiem' przez husarzy i pisarzy złotej epoki husarii - siedzę sobie i z wysokości fotela patrze na ikonografie z epoki i moje własne szkice, bo rysowałem często kopie.

Moze na początek parę slow o kopiach drążonych-klejonych używanych przez rycerstwo i jazdę kopijnicza, otóż kopii drążonych używano w Europie i Azji Zachodniej oraz Afryce Północnej już w średniowieczu (wraz z bambusowymi lancami, które być może były wzorcem dla powstania kopii/lancy drążonej i klejonej) - zapraszam do przejrzenia rejestrów kopii w muzeach UK (Tower, Leeds etc) czy w Hiszpanii (Real Armeria w Madrycie, muzeum wojska w Toledo) czy Austria (Wiedeń, Graz), czy Węgry, i pewnie co nieco jest w Italii.
Kopia drążona, klejona  i malowana była dłuższa niźli kopia niedrążona, z powodu ciężaru tej drugiej. Kopia turecka była długa - widać to na rycinach w tzw fechbuch np Gladiatorii czy miniaturach tureckich z XV i XVI wieku.

Oprócz kopii z drzewcem niemodyfikowany,  która im dłuższa tym bardziej cięższa (jak kopie do gonitw na ostre które mierząc do 4metrow dochodziły do wagi 14 kg (R. Sikora za Brzustowicz, str 30), zaczęto modyfikować ciężar drzewca kopii kawaleryjskiej na dwa sposoby: 


1. rozcinano drag drewniany (sosna zazwyczaj u nas, a na południu to różnie), drążono rdzę od gałki do grotu etc i następnie sklejano dwie polówki, i je malowano (polichromowano), otrzymując lekkie drzewce. Taka kopie używała husaria polsko-litewska,, także kopijnicy Królestwa Węgier (skąd przybyli do nas kopijnicy stający do walki po husarsku czyli w Xvw)  i kopijnicy Porty Ottomańskiej (min Racowie - Serbowie, którzy do nas przybyli w XV wieku). - badania dr Tadeusza Grabarczyka, o których pisałem wcześniej na blogu.


2. drag drewniany przeznaczony na drzewce kopii nie drążono ale nacinano z wierzchu robiąc wyżłobienia  - kanelowano (fluting) od gałki do grotu prawie, malowano et voila, była gotowa. Do czasu panowania Stefana Batorego w Rzeczpospolitej jak i w monarchii jagiellońskiej ten rodzaj kopii prawdopodobnie był w użyciu przez nasza jazdę ciężka - kopijników w pełnych zbrojach i na opancerzonych koniach.


Piękne acz wydaje się ze pełne i niedrążone kopie rycerskie z XV wieku są widoczne na 3 słynnych obrazach mistrza Paolo Uccello zwanych jako bitwa pod San Romano.

detail from Uccello

Począwszy od XV wieku, walczący kopiami husarze, stradioci i Racowie uzwajaczy także dłuższych włóczni sięgnęli po owe lekkie kopie, które w miarę upływającego  czasu stawały się coraz dłuższe,
kopia o krótkiej części miedzy gałką a tylcem
 żeby osiągnąć owe domniemane 6,17-6,2 (z grotem) metrów w koncu XVI i XVII wieku 9dlugie bardzo kopie opisuje także gdańszczanin Jakob von Wallhausen).
rycina wzmiankowana tutaj


tylec kopii ledwie wystaje za łokieć skrzydlatego husarza - Altomonete pinxit dla Jana III

z portretu Jana III, tylec kopii oparty nie dłuższy niźli przedramię husarzy idących do szarzy z kopiami

w każdym razie przyglądając się ikonografii z epoki husarskiej jazdy, dostrzegłem ostatnio, ze kopia husarska (tak jak kopia bojowa rycerska) nie była zbyt długa od gałki do końcówki drzewca (tylca).
I wydaje mi się, ze czasem popełniłem błąd rysując za długie drzewce od gałki do tylca, na dodatek osadzonego w toku skórzanym daleko za łokciem husarza.


ale o tym już w przyszłym wypisie.

Vale!
trochę bibliografii:
Sidney Anglo, The Martial Arts of Renaissance Europe.
Marcin & Joachim Bielski, Kronika
Radoslaw Sikora, Fenomen Husarii
Radosław Sikora, Husaria pod Wiedniem, 1683.
Radosław Sikora, Taktyka walki, uzbrojenie i wyposażenie husarii w latach 1576-1710 (praca doktorska).
Radosław Sikora & Radosław Szleszynski, Husaria Rzeczpospolitej (album + źródła w 3 językach do historii husarii).
Kazimierz Władysław Wojcicki, Obrazy Starodawne, tom I.
***
tutaj  caveat:
.....pracy mości Richarda Brzezińskiego z wyd. Osprey pt Polish Winged Hussar (2005) już na dzień dzisiejszy nie polecam wcale, a wręcz zdecydowanie odradzam na zasadzie apage satanas  jej polskiego masakrycznego tłumaczenia i opracowania z NapoleonV wydanego w 2017 roku.

Saturday, March 10, 2018

Sigismund III & winged hussars - by Tommaso Dolabella

Salvete Omnes,
yesterday I linked a photo album from PAU, today I found out that there is another version of this album from Polona (both part of Polish digital libraries or  FBC).
Looking at both scans I noticed I omitted 3 figures on the left of the royal eagle.
the two winged hussars on top appear to have wings, they are carrying kopia or winged hussar lances


His Royal Majesty Sigismund III, grandson of Sigismund I Jagiellon. The first Sigismund lost the city of Smolensk, and a 100 years later his grandson recovered it. He was a good king, just too bad he did not annex the bastardly Ducal Prussia, the sum of Polish sorrows in centuries to come.
glorious Sigismund III is riding in a Polish costume,  equipped as a winged hussar with a koncerz or tuck/estoq and hussar sabre, also his saddle appear to have been in winged hussar style 

winged hussars

a rider with wings and two other riders, also a Polish infantry soldier

Two officer wearing shishaq helmets, carrying a mace

nota bene for the first time I had seen this print in a publication titled Lisowczycy (The Lisowski Cossacks) by Henryk Wisner (by Bellona Publishing House) many years ago, then in a book on the Polish early modern equestrian portrait from 1986 edition  . Never in this detail
enjoy

Thursday, March 8, 2018

Zygmunt III Waza pod Smoleńskiem - Dolabella et husaria

Salvete Omnes,
[in Polish]
kontunujac w temacie staropolskim  to częścią albumu WYSTAWA STAROŻYTNOŚCI I ZABYTKÓW SZTUKI W KRAKOWIE. 1858- 1859  fotografii autorstwa Karola Beyera zcyfrowany i udostępniany na stronie PAU - Polskiej Akademii Umiejetnosci,  jest poniższa fotografia (dar mości Beyera dla PAN w Krakowie) przedstawiająca rycinę z początku XVII wieku  której bohaterem jest jego królewska mość Zygmunta III na tle odzyskanego od Moskwy  klucza do Litwy czyli Smoleńska.
Autorem sfotografowanej w 1858 roku ryciny był sam malarz i mistrz Tomasz Dolabella (lub któryś z czeladników czy uczniów z Dolabellii atelier).
 sam król, z wieńcem laurowym niczym antyczny zwycięzca, i z buławą wodzowska dosiada ze znawstwem( w pozie ujezdzeniowej zwanej być może 'galoppo a mezz'aria - bo kawalkatorska sztuka czyli  ujeżdżenie koni było domena Italczykow w tym okresie historii hipologii w całej chrześcijańskiej Europie) wierzchowca okulbaczonego w 'wyprawie husarsku' - z koncerzem pod udem, i pistoletem w olstrze - w butach z cholewami i ostrogami przybitymi do obcasów. Rumak powodzony jest jedna ręka na pojedynczych wodzach, z munsztukiem, ale ma także doczepiony do uzdy ozdobny łańcuch podwodny.

ledwie widoczni jeźdźcy, w tym jeden ze skrzydłem? , być może elearzy

oficerowie husarii?

chorągwie kopijniczej jazdy jaka była husaria

Po lewej stronie od doskonałego wierzchowca bojowego króla mamy grupę husarzy z kopiami eskortujących jeńców moskiewskich; są to pięknie pokazani towarzysze husarscy z kopiami, w rożnego rodzaju zbrojach i w lamparcie na ramionach,  z pocztowymi? po prawej stronie piechur - oficer hajduków?

a za nimi podążają muzycy chorągiewni grający na victorie króla i Rzeczpospolitej czyli trębacze husarscy.
karta z albumu z rycina

Valete!
ps
wieść gminna niesie, ze powyższa rycina, w doskonalej rozdzielczości pełna detali związanych z husaria ma się ukazać w planowanej na nieodległą przyszłość zbiorczej publikacji albumowej zespołu autorskiego Radosław Sikora et Radosław Szleszynski, czyli album pt Husaria Rzeczpospolitej II.

WYSTAWA STAROŻYTNOŚCI I ZABYTKÓW SZTUKI W KRAKOWIE 1858-1859

Salvete Omnes,
[in Polish]
trochę staropolskich artefaktów - zbroje husarskie płytowe, zbroje karaceny, misiurki, szable, ładownica polska, skrzydło husarskie etc - w  obiektywie ojca polskiej fotografii:
ergo,   
WYSTAWA STAROŻYTNOŚCI I ZABYTKÓW SZTUKI W KRAKOWIE. 1858- 1859 to album niezwyklej fotografii autorstwa Karola Beyera zcyfrowany i udostępniany na stronie PAU - Polskiej Akademii Umiejetnosci, gdzie min mamy takie oto tablice z zbrojami, bronią i oporządzeniem staropolskim ze zbiorów na zamku w Korniku:
[więcej Ewa Wojewodzianka, Dzieje zbioru militariów zamku kórnickiego. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej Z. 9-10, 1968 ]

valete!